Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Linshu]

王麟書﹐清咸豐光緒間人﹐女﹐字昭如﹐華陽人(今四川成都)。Related Materials: 著有 《昭如女子詩鈔》。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Linshu

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 王麟書 Wang Linshu ]
昭如女子詩鈔:一卷(清王麟書撰)。清光緒五年(1879)刻本
Zhaoru nü zi shi chao: 1 juan (by Wang Lingshu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王麟書 Wang Linshu )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 王麟書 Wang Linshu )
[ remarks and biographies on 王麟書 Wang Linshu ]
《歷代婦女著作考》 P. 259頁 著錄 作者: 胡文楷
王麟書 Wang Linshu  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
[ Correspondence, etc. ]
(識) (Zhi)  作者﹕王曾祺 Wang Zengqi
得昭如書詩以報之 己巳(六首) De Zhaoru shu shi yi bao zhi ji si (liu shou)  作者﹕王曾祺 Wang Zengqi
九江寄昭如 辛未 Jiu jiang ji Zhaoru xin wei  作者﹕王曾祺 Wang Zengqi
昭如生日 壬申(二首) Zhaoru sheng ri ren shen (er shou)  作者﹕王曾祺 Wang Zengqi
楊村寄昭如都門 癸酉 Yang cun ji Zhaoru du men gui you  作者﹕王曾祺 Wang Zengqi
湖口守風寄昭如 甲戌(四首) Hukou shou feng ji Zhaoru jia xu (si shou)  作者﹕王曾祺 Wang Zengqi
昭如生日賦寄 Zhaoru sheng ri fu ji  作者﹕王曾祺 Wang Zengqi
昭如歸寧甫返余又出都長句寄之 丙子 Zhaoru gui ning fu fan yu you chu du chang ju ji zhi bing zi  作者﹕王曾祺 Wang Zengqi
滿江紅 Man jiang hong  作者﹕王曾祺 Wang Zengqi
喜遷鶯 Xi qian ying  作者﹕王曾祺 Wang Zengqi

[show texts (80 texts)]

( Back )