Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Huang Mei]

黃嵋﹐清嘉慶至光緒人﹐男﹐字又癡。

Search the China Biographical Database for further information on Huang Mei

[show details]

[hide texts]
Writings of 黃嵋 Huang Mei﹕
In 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
詩 shi: (五言律詩): (Wu yan lü shi) 1.7b
In 留夢閣詩鈔:一卷(清康蕙蘭撰)。嘉慶三年(1798)刊本 Meng liu ge shi chao:1 juan (by Kang Huilan, Qing Dynasty)
文﹕跋 Wen: Ba: 留夢閣詩鈔跋: Liu meng ge shi chao ba 跋.1a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )