Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yang Zhaopeng]

楊兆鵬﹐明末清初人﹐男﹐字張之﹐南海人(今廣東廣州)

Search the China Biographical Database for further information on Yang Zhaopeng

[show details]

[hide texts]
Writings of 楊兆鵬 Yang Zhaopeng﹕
In 蓮香集:五卷(明張喬撰)。清乾隆三十年(1765)順德梁釪重刻本 Lian xiang ji: 5 juan (by Zhang Qiao, Ming Dynasty)
詩 shi: 懷仙志: Huai xian zhi 卷二3b
詩 shi: 憶昔行: Yi xi xing 卷二18a
詩 shi: 憶昔篇: Yi xi piano 卷二28b
詩 shi: (憶昔篇有序): (Yi xi pian you xu) 卷二30a
4 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )