Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shen Mengxian]

沈孟嫺﹐清嘉慶道光人﹐女。

Search the China Biographical Database for further information on Shen Mengxian

[show details]

[hide texts]
Writings of 沈孟嫺 Shen Mengxian﹕
In 寫韻樓詩集: 五卷(清吳瓊仙撰)。道光十二年(1832)刊本 Xie yun lou shi ji: 5 juan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty)
詩 shi: 附原詩(十首): Fu yuan shi 卷四7b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )