Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Caiping]

王采蘋(1827-1893)﹐女﹐字澗香﹐太倉人(今江蘇太倉)。Related Materials: 著有 《讀選樓詩稿》。《江蘇通志稿列女志》有著錄。有許振褘序﹐許振褘跋。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Caiping

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 王采蘋 Wang Caiping ]
讀選樓詩稿: 十卷(清王采蘋撰)。光緒甲午年(1894)吳縣朱氏槐盧翻刻本
Du xuan lou shi gao: 10 juan (by Wang Caiping, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王采蘋 Wang Caiping )
[ anthologies in this database containing works by 王采蘋 Wang Caiping ]
棣華館詩課:十二卷(清張晉禮輯)。清道光三十年(1850)武昌官署棣華館刻本
Di hua guan shi ke: 12 juan (by Zhang Jinli, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王采蘋 Wang Caiping )
閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji
- (All texts in this collection authored by 王采蘋 Wang Caiping )
綠槐書屋詩稿:三卷(清張綸英撰)。同治七年戊辰(1868)重刊本
Lü huai shu wu shi gao: 3 juan (by Zhang Lunying, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王采蘋 Wang Caiping )
鄰雲友月之居詩初稿:四卷(清張紈英撰)。道光二十九年(1849)刻本
Lin yun you yue zhi ju shi chu gao:4 juan (by Zhang Wanying, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王采蘋 Wang Caiping )
[ Correspondence, etc. ]
紅梅次大女采蘋韻 Hong mei ci da nü Caiping yun  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
又夫子和作 You fu zi he zuo  作者﹕王曦 Wang Xi
待月同兒女作(二首) Dai yue tong er nü zuo (er shou)  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
寒柳和大女采蘋(二首) Han liu he da nü Caiping (er shou)  作者﹕張紈英 Zhang Wanying

[show texts (392 texts)]

( Back )