Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Xueya]

張學雅﹐明末清初人﹐女﹐字古什﹐太原人(今山西太原)。Related Materials: 著有 《繡餘遺草》。擷芳集﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Xueya

[show details]

[hide texts]
Writings of 張學雅 Zhang Xueya﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 閨中閒詠: Gui zhong xian yong 5.8b
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 浣溪沙﹕春日 Huan xi sha﹕Chun ri 1.1b
詞 ci: 前調[浣溪沙]: Qian diao [Huan xi sha] 1.1b
詞 ci: 減字木蘭花﹕臨鏡 Jian zi mu lan hua﹕Lin jing 1.1b
詞 ci: 海棠春﹕秋海棠 Hai tang chun﹕Qiu hai tang 1.2a
詞 ci: 蝶戀花﹕春晚 Die lian hua﹕Chun wan 1.2a
詞 ci: 拂霓裳﹕病起 Fu ni chang﹕Bing qi 1.2b
詞 ci: 滿江紅﹕春景 Man jiang hong﹕Chun jing 1.2b
詞 ci: 桂枝香﹕詠桂 Gui zhi xiang﹕Yong gui 1.3a
詞 ci: 生查子: Sheng zha zi 1.3a
詞 ci: 菩薩蠻﹕柳絮 Pu sa man﹕Liu xu 1.3a
詞 ci: 前調[菩薩蠻]﹕代閨怨 Qian diao [Pu sa man]﹕Dai gui yuan 1.3b
詞 ci: 蝶戀花﹕夜雨 Die lian hua﹕Ye yu 1.3b
詞 ci: 前調[蝶戀花]﹕春晚 Qian diao [Die lian hua]﹕Chun wan 1.3b
詞 ci: 燭影搖紅﹕秋思 Zhu ying yao hong﹕Qiu si 1.4a
詞 ci: 浪淘沙慢﹕觀成德今詞初集 Lang tao sha man﹕Guan Chengde jin ci chu ji 1.4a
16 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )