Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Shengxiu]

張聲琇﹐道光咸豐同治人﹐女﹐字蘭芬﹐又名蘭芳﹐湘潭人(今湖南湘潭)。Related Materials: 著有 《古香室稿》二卷。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Shengxiu

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 張聲琇 Zhang Shengxiu ]
閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji
- (All texts in this collection authored by 張聲琇 Zhang Shengxiu )
古香室稿:二卷(清張聲琇撰)。清(1644-1911)抄本
Gu xiang shi gao: 2 juan (by Zhang Shengxiu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張聲琇 Zhang Shengxiu )
[ remarks and biographies on 張聲琇 Zhang Shengxiu ]
《歷代婦女著作考》 P. 531 著錄 作者: 胡文楷
論張聲琇陳敦蕙 Lun Zhang Shengxiu Chen Dunhui  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao

[show texts (300 texts)]

( Back )