Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Hong Huitang]

洪暉堂(1817-1856)﹐女﹐字素芸﹐鄞縣人(今浙江鄞縣)。有陳(僅)餘山﹐洪楙勛。

Search the China Biographical Database for further information on Hong Huitang

[show details]

[hide texts]
Writings of 洪暉堂 Hong Huitang﹕
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
詩 shi: 秋花: Qiu hua 四下.57b
詩 shi: 佛手柑: Fo shou gan 四下.58a
In 聽簧閣存草(清洪暉堂撰)。光緒十三年(1887) 隨意軒刻本 Ting huang ge cun cao (by Hong Huitang, Qing dynasty)
詩 shi: 暮春隨父兄并從母及諸姻親至觀堂追薦先妣: Mu chun sui fu xiong cong mu ji zhu yin qin zhi Guantang zhui jian xian bi 1.1a
詩 shi: 因同遊延慶寺: Yin tong you Yanqing si 1.1a
詩 shi: 過蓬萊宮謁呂祖: Guo Penglai gong ye Lü Zu 1.1b
詩 shi: 月湖十洲詩: Yue hu shi zhou shi 1.1b
詩 shi: 寒夜: Han ye 1.3a
詩 shi: 山行見道旁斷碑: Shan xing jian dao pang duan bei 1.3a
詩 shi: 白蓮: Bai lian 1.3b
詩 shi: 齋: Zhai 1.3b
詩 shi: 戒: Jie 1.3b
詩 shi: 豆腐: Dou fu 1.4a
詩 shi: 積雨: Ji yu 1.4a
詩 shi: 雨後湖上: Yu hou hu shang 1.4b
詩 shi: 月湖十洲用舒學士原韻: Yue hu shi zhou yong Shu xue shi yuan yun 1.4b
詩 shi: 新涼: Xing liang 1.4b
詩 shi: 茶烟: Cha yan 1.5a
詩 shi: 奉懷陳漁珊先生 時遊彭澤: Feng huai Chen Yushan xian sheng shi you Pengze 1.5a
詩 shi: 聽從母韓夫人講經: Ting cong mu Han fu ren jiang jing 1.5b
詩 shi: 蘆花: Lu hua 1.5b
詩 shi: 佛手柑: Fo shou gan 1.6a
詩 shi: 白燕: Bai yan 1.6a
詩 shi: 溪居 以溪西雞齊啼為韻: Xi ju yi xi xi ji qi ti wei yun 1.6b
詩 shi: 山居 以屋北鹿獨宿為韻: Shan ju yi wu bei lu du su wei yun 1.6b
詩 shi: 詠雪八首: Yong xue ba shou 1.7a
詩 shi: 詠花五首: Yong hua wu shou 1.8a
詩 shi: 題畫二首: Ti hua er shou 1.9a
詩 shi: 謝女伴贈玉環: Xie nü ban zeng yu huan 1.9a
詩 shi: 十二月閨詞: Shi er yue gui ci 1.9b
詩 shi: 秋興百一吟: Qiu xing bai yi yin 2.1a
詩 shi: 續秋興百一吟: Xu qiu xing bai yi yin 3.1a
31 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )