Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang gui fei]

王貴妃﹐明嘉靖人﹐女﹐鎮江人(今江蘇鎮江)。名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wang gui fei

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 王貴妃 Wang gui fei ]
名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王貴妃 Wang gui fei )
[ remarks and biographies on 王貴妃 Wang gui fei ]
永陵莊皇貴妃王氏[略傳] Yongling Zhuanghuang gui fei Wang shi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 王端淑 Wang Duanshu

[show texts (1 texts)]

( Back )