Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Pan Qingwen]

潘慶文﹐清嘉慶至咸豐人﹐男﹐字士安﹐昭文人(今江蘇常熟)

Search the China Biographical Database for further information on Pan Qingwen

[show details]

[hide texts]
Writings of 潘慶文 Pan Qingwen﹕
In 澹蘜軒詩初稿﹕四卷﹐詞﹕一卷(清張䌌英撰)。道光二十年(1840)刻本。 Dan ju xuan shi chu gao : 4 juan, ci : 1 juan (by Zhang Qieying, Qing dynasty)
詩 shi: 潘慶文題詞: Pan Qingwen ti ci 題詞.7b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )