Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yang Shulan]

楊書蘭﹐咸豐人﹐女﹐字畹香﹐長沙人(今湖南長沙)

Search the China Biographical Database for further information on Yang Shulan

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 楊書蘭 Yang Shulan ]
澹香閣詩鈔:一卷外四種(清李星池等撰)。清光緖四年(1878)刻本。
Dan xiang ge shi chao: 1 juan wai 4 zhong (by Li Xingchi etc., Qing dynasty)

    紅蕖吟館詩鈔﹕一卷(清楊書蘭撰) Hong qu yin guan shi chao: 1 juan (by Yang Shulan, Qing dynasty) - (All texts in this collection authored by 楊書蘭 Yang Shulan )
[ Correspondence, etc. ]
附襲芬和詩(二首)[夜坐寄懷襲芬弟婦二首]& Fu Xifen he shi [Ye zuo ji huai Xifen di fu er shou]  作者﹕周襲芬 Zhou Xifen
附襲芬和詩 [寄懷襲芬] Fu Xifen he shi [Ji huai Xifen]  作者﹕周襲芬 Zhou Xifen
中秋對月同畹香姊作 Zhong qiu dui yue tong Wanxiang zi zuo  作者﹕楊書蕙 Yang Shuhui
園中消夏詞用畹香姊韻(四首) Yuan zhong xiao xia ci yong Wanxiang zi yun  作者﹕楊書蕙 Yang Shuhui
歲暮寄懷畹香姊 Sui mu ji huai Wanxiang zi  作者﹕楊書蕙 Yang Shuhui
送別畹香姊 Song bie Wanxiang zi  作者﹕楊書蕙 Yang Shuhui
寄懷楊畹香紉仙兩妹 Ji huai Yang Wanxiang Renxian liang mei  作者﹕李楣 Li Mei
秋日寄懷畹香紉仙兩妹 Qiu ri ji huai Wanxiang Renxian liang mei  作者﹕李楣 Li Mei
與畹香紉仙仙蕖智珠諸妹聯句(三首):新燕 Yu Wanxiang Renxian Xianqu Zhizhu zhu mei lian ju (san shou): Xin yan  作者﹕李楣 Li Mei

[show texts (64 texts)]

( Back )