Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Tan Zuren]

譚祖任(1871-1943)﹐男﹐字瑑青﹐號聊園﹐又名瑑卿﹐南海人(今廣東廣州)。南海詩徵,民國職官年表有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Tan Zuren

[show details]

[hide texts]
Writings of 譚祖任 Tan Zuren﹕
In 吟香室詩草﹕二卷﹐續刻﹕一卷﹐附刻﹕一卷(清楊蘊輝撰)。清光緒二十三年(1897)刻本。 Yin xiang shi shi cao: 2 juan, xu ke: 1 juan, fu ke: 1 juan (by Yang Yunhui, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 譚祖任題詞: Tan Zuren ti ci 題詞: 7b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )