Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zeng Yi]

曾懿(1853-1927)﹐女﹐字伯淵﹐又名朗秋﹐華陽人(今四川成都)。Related Materials: 著有 《浣月詞草》﹑《古歡室詩詞集四卷》﹑《醫學篇四卷》﹑《女學篇》﹑《中饋錄一卷》。華陽縣志﹐閨秀詞話有著錄。有曾旭初﹐曾彥﹐繆荃孫﹐屈蕙纕﹐嚴謙潤序﹐易順鼎﹐秦際唐﹐張仲炘﹐嚴謙潤題辭﹐端方﹐張百熙﹐吳慶坻序﹐曾懿自序。

Search the China Biographical Database for further information on Zeng Yi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 曾懿 Zeng Yi ]
古歡室詩集:三卷﹐詞集﹕一卷(清曾懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。
Gu huan shi shi ji: 3 juan, ci ji:1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 曾懿 Zeng Yi )
古歡室集:詩三卷,詞一卷,醫學篇二卷,女學篇一卷,中饋錄一卷(清曽懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。
Gu huan shi ji: shi 3 juan, ci 1 juan, yi xue pian: 2 juan, nü xue pian 1 juan, zhong kui lu 1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 曾懿 Zeng Yi )
閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji
- (All texts in this collection authored by 曾懿 Zeng Yi )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 曾懿 Zeng Yi )
[ remarks and biographies on 曾懿 Zeng Yi ]
《歷代婦女著作考》 P. 637 著錄 作者: 胡文楷
論曾懿詞 Lun Zeng Yi ci  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
論曾懿詞 Lun Zeng Yi ci  作者/Author﹕ 雷瑊 Lei Jian
題辭 Ti ci  作者/Author﹕ 韓州 Han Zhou
曾旭初序 Zeng Xuchu xu  作者/Author﹕ 曾旭初 Zeng Xuchu
序 Xu  作者/Author﹕ 曾彥季 Zeng Yanji
繆荃孫序 Miao Quansun xu  作者/Author﹕ 繆荃孫 Miao Quansun
屈蕙纕序 Qu Huixiang xu  作者/Author﹕ 屈蕙纕 Qu Huixiang
嚴謙潤序 Yan Qianrun xu  作者/Author﹕ 嚴謙潤 Yan Qianrun
易順鼎題辭 Yi Shunding ti ci  作者/Author﹕ 易順鼎 Yi Shunding
秦際唐題辭 Qin Jitang ti ci  作者/Author﹕ 秦際唐 Qin Jitang
絳都春(張仲炘題辭) Jiang du chun (Zhang Zhongxin ti ci)  作者/Author﹕ 張仲炘 Zhang Zhongxin
嚴謙潤題辭(二首) Yan Qianrun ti ci (er shou)  作者/Author﹕ 嚴謙潤 Yan Qianrun
曾旭初序 Zeng Xuchu xu  作者/Author﹕ 曾旭初 Zeng Xuchu
曾季碩序 Zeng Jishuo xu  作者/Author﹕ 曾彥季 Zeng Yanji
繆荃孫序 Miao Quansun xu  作者/Author﹕ 繆荃孫 Miao Quansun
屈蕙纕序 Qu Huixiang xu  作者/Author﹕ 屈蕙纕 Qu Huixiang
嚴謙潤序 Yan Qianrun xu  作者/Author﹕ 嚴謙潤 Yan Qianrun
敬題伯淵夫人古歡室詩集即用令嗣玨生太史見和之韻(二首) Jing ti Boyuan fu ren Gu huan shi shi ji ji yong ling si Juesheng tai shi jian he zhi yun   作者/Author﹕ 易順鼎 Yi Shunding
敬題伯淵夫人古歡室詩詞集(二首) Jing ti Boyuan fu ren Gu huan shi shi ci ji (er shou)  作者/Author﹕ 秦際唐 Qin Jitang
絳都春 Jiang du chun  作者/Author﹕ 張仲炘 Zhang Zhongxin
端方序 Duan Fang xu  作者/Author﹕ 端方 Duanfang
張百熙序 Zhang Baixi xu  作者/Author﹕ 張百熙 Zhang Baixi
吳慶坻序 Wu Qingdi xu  作者/Author﹕ 吳慶坻 Wu Qingdi
曾懿自序 Zeng Yi zi xu  作者/Author﹕ 曾懿 Zeng Yi
嚴謙潤題辭(二首) Yan Qianrun ti ci (er shou)  作者/Author﹕ 嚴謙潤 Yan Qianrun
齊天樂 Qi tian le  作者/Author﹕ 嚴謙潤 Yan Qianrun
齊天樂 Qi tian le  作者/Author﹕ 嚴謙潤 Yan Qianrun
曾懿 Zeng Yi  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin

[show texts (541 texts)]

( Back )