Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zeng Yanji]

曾彥季(1857-1890)﹐女﹐字碩學﹐華陽人(今四川成都)。Related Materials: 著有 《桐鳳集二卷》﹐《虔共室遺詩一卷》。華陽縣志﹐崑山胡氏書目有著錄。有王闓運﹐俞樾﹐曾懿序。

Search the China Biographical Database for further information on Zeng Yanji

[show details]

[hide texts]
Writings of 曾彥季 Zeng Yanji﹕
In 古歡室詩集:三卷﹐詞集﹕一卷(清曾懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。 Gu huan shi shi ji: 3 juan, ci ji:1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 序: Xu 序.3a
In 古歡室集:詩三卷,詞一卷,醫學篇二卷,女學篇一卷,中饋錄一卷(清曽懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。 Gu huan shi ji: shi 3 juan, ci 1 juan, yi xue pian: 2 juan, nü xue pian 1 juan, zhong kui lu 1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 曾季碩序: Zeng Jishuo xu 序.3a
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
詩 shi: 答弟蜀章: da di Shuzhang 一上.57b
詩 shi: 於成都答子馥: Yu Chengdu da Zifu 一上.57b
詩 shi: 白雲歌: Bai yun ge 一上.58a
In 歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版 Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
文﹕序 Wen: Xu: 古歡室詩詞集序: Gu huan shi shi ci ji xu Page 208
6 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )