Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Fu]

章黼﹐清道光咸豐人﹐男﹐字次白﹐錢塘人(今浙江杭州)

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Fu

[show details]

[hide texts]
Writings of 章黼 Zhang Fu﹕
In 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。 Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)
詞 ci: [章黼題詞]摸魚子: [Zhang Fu ti ci] Mo yu zi 題辭.13a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )