Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Jihua]

許際華﹐清道光咸豐人﹐男﹐字雲裳﹐德清人(今浙江德清)

Search the China Biographical Database for further information on Xu Jihua

[show details]

[hide texts]
Writings of 許際華 Xu Jihua﹕
In 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。 Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)
詩 shi: 許際華題詞: Xu Jihua ti ci 題辭.6b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )