Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Guo Peifang]

郭佩芳(1816-1838)﹐女﹐字慧媖﹐又名郭佩芬,慧瑛﹐吳縣人(今江蘇吳縣)。Related Materials: 著有 鳳池仙館詩存一卷詩餘一卷。吳縣志﹐販書偶記﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Guo Peifang

[show details]

[hide texts]
Writings of 郭佩芳 Guo Peifang﹕
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 南鄉子﹕聞笛 Nan xiang zi﹕Wen di 13.16a
詞 ci: 搗練子﹕曉從聖因寺入錢塘門 Dao lian zi﹕Xiao cong Sheng yin si ru Qiantang men 13.16b
In 鳳池仙館詩存:一卷,鳳池仙館詩餘:一卷(清郭佩芳撰)。道光二十年(1840)刻本 Feng chi xian guan shi cun:1 juan (by Guo Peifang, Qing Dynasty)
詩 shi: 新竹: Xin zhu 詩存.1a
詩 shi: 春帖子詞(二首): Chun tie zi ci (er shou) 詩存.1a
詩 shi: 嚴親之楚南率成八句: Yan qin zhi Chu nan shuai cheng ba ju 詩存.1b
詩 shi: 美人風箏: Mei ren feng zheng 詩存.2a
詩 shi: 七夕(二首): Qi xi (er shou) 詩存.2a
詩 shi: 瓜: Gua 詩存.2b
詩 shi: 藕: Ou 詩存.3a
詩 shi: 仲兄鳳翔随嚴親之楚南詩以代柬: Zhong xiong Fengxiang sui yan qin zhi Chu nan shi yi dai jian 詩存.3b
詩 shi: 秋月如晝寄懷仲嫂: Qiu yue ru zhou ji huai zhong sao 詩存.3b
詩 shi: 盼嚴親楚南來信不至: Pan yan qin Chu nan lai xin bu zhi 詩存.4a
詩 shi: 臘八粥: La ba zhou 詩存.4a
詩 shi: 虎邱雜詠:生公講臺: Huqiu za yong: Sheng gong jiang tai 詩存.4b
詩 shi: 虎邱雜詠:千人石: Huqiu za yong: Qian ren shi 詩存.5a
詩 shi: 虎邱雜詠:劍池: Huqiu za yong: Jian chi 詩存.5a
詩 shi: 虎邱雜詠:真娘墓: Huqiu za yong: Zhenniang mu 詩存.5b
詩 shi: 登虎邱寺塔用東坡集中虎邱寺詩韻: Deng Huqiu si ta yong Dongpo ji zhong Huqiu si shi yun 詩存.5b
詩 shi: 虎邱鐙船: Huqiu deng chuan 詩存.6b
詩 shi: 寄懷武林伯姊: Ji huai Wulin bo zi 詩存.6b
詩 shi: 紙鳶詞(四首): Zhi yuan ci (si shou) 詩存.7a
詩 shi: 侍慈親之武林途中雜書所見: Shi ci qin zhi Wulin tu zhong za shu suo jian 詩存.7b
詩 shi: 春日湖上雜詩(六首): Chun ri hu shang za shi (liu shou) 詩存.8a
詩 shi: 孤山弔小青墓: Gu Shan diao Xiaoqing mu 詩存.8b
詩 shi: 望湖樓: Wang hu lou 詩存.9b
詩 shi: 湖上歸舟口占: Hu shang gui zhou kou zhan 詩存.9b
詩 shi: 菜花: Cai hua 詩存.10a
詩 shi: 巢居閣懷古: Chao ju ge huai gu 詩存.10a
詩 shi: 送春詞(六首): Song chun ci (liu shou) 詩存.11a
詩 shi: 新晴: Xin qing 詩存.11b
詩 shi: 初夏晚景: Chu xia wan jing 詩存.12a
詩 shi: 歸舟過鶯脰湖登平波臺風日清美賦此卻寄伯姊: Gui zhou guo Ying dou Hu deng Ping bo tai feng ri qing mei fu ci que ji bo zi 詩存.12b
詩 shi: 雙蝶戲貓圖: Shuang die xi mao tu 詩存.13a
詩 shi: 伯兄鳳岡春闈報罷以詩寄慰: Bo xiong Fenggang chun wei bao ba yi shi ji wei 詩存.13b
詩 shi: 窗前紫薇一樹妖艷欲絕漫成一律: Chuang qian zi wei yi shu yao yan yu jue man cheng yi lü 詩存.13b
詩 shi: 秋海棠: Qiu hai tang 詩存.14a
詩 shi: 沈郎亭姊壻兆霖捷南宮寄賀伯姊: Shen Langting zi xu Zhaolin jie Nangong ji he bo zi 詩存.14b
詩 shi: 題圓硯: Ti yuan yan 詩存.14b
詩 shi: 秋夜聽雨: Qiu ye ting yu 詩存.14b
詩 shi: 題季虎弟秋江載菊圖: Ti Jihu di Qiu jiang zai ju tu 詩存.15a
詩 shi: 菊影: Ju ying 詩存.15a
詩 shi: 卧疴已久鬱悶可知偶爾晨興口占一絕: Wo ke yi jiu yu men ke zhi ou er chen xing kou zhan yi jue 詩存.15b
詞 ci: 雪獅兒﹕繡毬 Xue shi er﹕Xiu qiu 詩存.17a
詞 ci: 南鄉子﹕聞笛 Nan xiang zi﹕Wen di 詩存.17b
詞 ci: 滿江紅﹕西湖岳王祠銅爵 Man jiang hong﹕Xi Hu Yue wang ci tong jue 詩存.18a
詞 ci: 搗練子﹕曉從聖因寺入錢塘門 Dao lian zi﹕Xiao cong Sheng yin si ru Qiantang men 詩存.18b
詞 ci: 淡黃柳﹕秋柳 Dan huang liu﹕Qiu liu 詩存.18b
詞 ci: 秋霽﹕秋苔 Qiu ji﹕Qiu tai 詩存.19a
詞 ci: 剔銀鐙﹕新秋喜雨 Ti yin deng﹕Xin qiu xi yu 詩存.20a
詞 ci: 滿庭芳﹕冬花 Man ting fang﹕Dong hua 詩存.20b
52 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )