Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhou shi (Ouyang Yuzhou mei)]

周氏(歐陽雨舟妹)(fl.1830)﹐女﹐瀏陽人(今湖南瀏陽)

Search the China Biographical Database for further information on Zhou shi (Ouyang Yuzhou mei)

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 周氏(歐陽雨舟妹) Zhou shi (Ouyang Yuzhou mei) ]
茶香閣遺草﹕二卷(清黃婉璚撰)。清道光十年(1830)刻本。
Cha xiang ge yi cao: 2 juan (by Huang Wanqiong, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 周氏(歐陽雨舟妹) Zhou shi (Ouyang Yuzhou mei) )

[show texts (1 texts)]

( Back )