Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yao Chai]

姚茝﹐清末民初人﹐女﹐字婉瑩﹐又名姚鴻茝﹐虞山人(今江蘇常熟)。Related Materials: 著有 《紉芳集》,與姚倩合著《南湘室詩草一卷詩餘一卷》。清閨秀藝文略有著錄。有朱紈﹐林鵾翔題辭。

Search the China Biographical Database for further information on Yao Chai

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 姚茝 Yao Chai ]
南湘室詩草﹕一卷﹐詩餘﹕一卷(姚倩、姚茞撰)。1915年日本排印本。
Nan xiang shi shi cao: 1 juan; shi yu, 1 juan (by Yao Qian, Yao Chai)
- (All texts in this collection authored by 姚茝 Yao Chai )
閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji
- (All texts in this collection authored by 姚茝 Yao Chai )
[ Correspondence, etc. ]
秋夜寄茝妹 Qiu ye ji Chai mei  作者﹕姚倩 Yao Qian
春夜感懷寄茝妹(二首) Chun ye gan huai ji Chai mei  作者﹕姚倩 Yao Qian
贈茝妹三首 Zeng Chai mei san shou  作者﹕姚倩 Yao Qian
秋夜感舊寄茝妹 Qiu ye gan jiu ji Chai mei  作者﹕姚倩 Yao Qian
前調[燭影搖紅] Qian diao [Zhu ying yao hong]  作者﹕姚倩 Yao Qian
虞美人 Yu mei ren  作者﹕姚倩 Yao Qian
望江南 Wang jiang nan  作者﹕姚倩 Yao Qian
茝妹歸後頗無意緒漏已三下猶不成寐恍惚間至一處粉牆圍竹樓閣層層茉莉滿庭含苞欲吐月明如水螢火爭飛正徘徊玩賞時忽為晨雞驚寤追思夢境宛然在目詩以誌之 Chai mei gui hou po wu yi xu lou yi san xia you bu cheng mei huang hu jian zhi yi chu fen qiang wei zhu lou ge ceng ceng mo li man ting han bao yu tu yue ming ru shui ying huo zheng fei zheng pai huai wan shang shi hu wei chen ji jing wu zhui si meng jing wan ran zai mu shi yi zhi zhi  作者﹕姚倩 Yao Qian

[show texts (72 texts)]

( Back )