Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Huang Kexun]

黃克巽﹐清人﹐女﹐歙縣人(今安徽歙縣)。Related Materials: 著有 《繡餘偶草》。江南通志﹐安徽通志﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有楊以牧序。

Search the China Biographical Database for further information on Huang Kexun

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 黃克巽 Huang Kexun ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 黃克巽 Huang Kexun )
[ remarks and biographies on 黃克巽 Huang Kexun ]
《歷代婦女著作考》 P. 659 著錄 作者: 胡文楷
論黃克巽詩 Lun Huang Kexun shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun

[show texts (1 texts)]

( Back )