Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Gao Mengying]

高孟瑛﹐清人﹐女﹐字苕卿﹐平湖人(今浙江平湖)。Related Materials: 著有 審韻樓集。檇李女詩人輯﹐國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Gao Mengying

[show details]

[hide texts]
Writings of 高孟瑛 Gao Mengying﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 敬和家大人納涼荷畔瀹茗談詩原韻: Jing he jia da ren Na liang he pan yue ming tan shi yuan yun 6.21a
詩 shi: 燈下讀母氏讀畫樓遺詩: Deng xia du mu shi Du hua lou yi shi 6.21a
詩 shi: 雨後: Yu hou 6.21b
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )