Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Qian Hengsheng]

錢蘅生(1802-1846)﹐女﹐字杜薌﹐又名佩芬﹐嘉興人(今浙江嘉興)。Related Materials: 著有 梅花閣遺詩一卷。海鹽張氏涉園書目﹐國朝閨秀正始續集有著錄。有張炳堃序﹐張憲和跋。

Search the China Biographical Database for further information on Qian Hengsheng

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 錢蘅生 Qian Hengsheng ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 錢蘅生 Qian Hengsheng )
梅花閣遺詩﹕一卷(清錢蘅生撰)。清同治十年(1871)平湖張氏刻本。
Mei hua ge yi shi: 1 juan (by Qian Hengsheng, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 錢蘅生 Qian Hengsheng )
閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji
- (All texts in this collection authored by 錢蘅生 Qian Hengsheng )
[ remarks and biographies on 錢蘅生 Qian Hengsheng ]
《歷代婦女著作考》 P. 760 著錄 作者: 胡文楷
錢蘅生[略傳] Qian Hengsheng [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
張炳堃序 Qian Bingkun xu  作者/Author﹕ 張炳堃 Zhang Bingkun
張憲和跋 Zhang Xianhe ba  作者/Author﹕ 張憲和 Zhang Xianhe

[show texts (45 texts)]

( Back )