Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yuan Jie]

袁潔﹐清人﹐女﹐嘉定人(今上海嘉定)。Related Materials: 著有 紉蘭詩集二卷。嘉定縣志﹐國朝閨秀正始續集,名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yuan Jie

[show details]

[hide texts]
Writings of 袁潔 Yuan Jie﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 清明 : Qing ming 9.3b
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 看山: Kan shan 9.14b
詩 shi: 清明: Qing ming 9.15a
詩 shi: 中秋病臥: Zhong qiu bing wo 9.15a
In 奩詩泐補:二卷,奩泐續補:三卷(清范端昂輯)。1955年胡氏復寫本 Lian shi le bu:2 juan, Lian le xu bu:2 juan(by Fan Duanang, Qing dynasty)
詩 shi: 秋閨: Qiu gui 奩詩泐補卷二7b
5 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )