Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Hu Yuan]

胡緣(1785-1808)﹐女﹐字香輪﹐號碧窗﹐當湖人(今浙江平湖)。Related Materials: 著有 琴韻樓詩二卷。平湖縣志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有郭麐﹐徐熊飛﹐胡正基序﹐胡星祿撰小傳﹐朱為弼誄﹐胡金題贊﹐吳騫﹐桂馥﹐朱澄﹐廖雲錦﹐查昌鵷﹐蔣清題詞。

Search the China Biographical Database for further information on Hu Yuan

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 胡緣 Hu Yuan ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 胡緣 Hu Yuan )
琴韻樓詩:二卷(清胡緣撰)。嘉慶十三年(1808)刻本
Qin yun lou shi: 2 juan (by Hu Yuan, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 胡緣 Hu Yuan )
[ remarks and biographies on 胡緣 Hu Yuan ]
《歷代婦女著作考》 P. 444 著錄 作者: 胡文楷
論胡緣詩 Lun Hu Yuan shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
胡緣[略傳] Hu Yuan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
題胡香輪女史琴韻樓詩藁 Ti Hu Xianglun nü shi Qin yun lou shi gao   作者﹕宋貞琇 Song Zhenxiu
題胡香輪女史琴韻樓詩稿 Ti Hu Xianglun nü shi Qin yun lou shi gao   作者﹕孫夢月 Sun Mengyue
(白桃花和莊磐山夫人)同作 (Bai tao hua he Zhuang Panshan fu ren)Tong zuo  作者﹕俞繡 Yu Xiu
題香輪女史木芙蓉便面 Ti Xianglun nü shi mu fu rong bian mian  作者﹕許月英 Xu Yueying
題香輪女史木芙蓉便面 Ti Xianglun nü shi mu fu rong bian mian  作者﹕范玉 Fan Yu
題香輪女史木芙蓉便面 Ti Xianglun nü shi mu fu rong bian mian  作者﹕蔣清 Jiang Qing
追和香輪姪女落花詩韻即以哭之 Zhui he Xianglun zhi nü Luo hua shi yun ji yi ku zhi  作者﹕胡正基 Hu Zhengji

[show texts (93 texts)]

( Back )