Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhou Yunxiang]

周蘊香﹐清人﹐女﹐遼陽人(今遼寧遼陽)。國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhou Yunxiang

[show details]

[hide texts]
Writings of 周蘊香 Zhou Yunxiang﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 2.10a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )