Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ye Lingjia]

葉令嘉﹐清人﹐女﹐字淡宜。國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Ye Lingjia

[show details]

[hide texts]
Writings of 葉令嘉 Ye Lingjia﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 寄淑君姊: Ji Shujun zi 13.3b
In 花南吟榭遺草:一卷(清葉令儀撰)。清嘉慶二十二年丁丑(1817)刊本 Hua nan yin xie yi cao: 1 juan (by Ye Lingyi, Qing dynasty)
詩 shi: 附二妹淡宜寄詩 名令嘉: Fu er mei Danyi ji shi ming Lingjia 遺草.13a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )