Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yuan Shufang]

袁淑芳﹐清乾隆嘉慶人﹐女﹐字麗卿﹐吳江人(今江蘇吳江)。Related Materials: 著有 拾香樓稿。蘇州府志﹐黎里續志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yuan Shufang

[show details]

[hide texts]
Writings of 袁淑芳 Yuan Shufang﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 病起: Bing qi 12.20b
In 寫韻樓詩集: 五卷(清吳瓊仙撰)。道光十二年(1832)刊本 Xie yun lou shi ji: 5 juan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty)
詩 shi: 附和詩(二首): Fu he shi (er shou) 1.8a
詩 shi: 附同作(八首): Fu tong zuo (ba shou) 卷三4a
In 瑤華仙館詩鈔勝稾:一卷(清王蕙芳撰)。宣統元年(1909)刻本 Qiong hua xian guan shi chao sheng gao:1 juan (by Wang Huifang, Qing Dynasty)
詩 shi: 病起: Bing qi 詩鈔.6a
4 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )