Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shen shi (Yao Lian pin shi)]

沈氏(姚濂聘室)﹐清人﹐女﹐桐鄉人(今浙江桐鄉)。國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Shen shi (Yao Lian pin shi)

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 沈氏(姚濂聘室) Shen shi (Yao Lian pin shi) ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 沈氏(姚濂聘室) Shen shi (Yao Lian pin shi) )
[ remarks and biographies on 沈氏(姚濂聘室) Shen shi (Yao Lian pin shi) ]
沈氏[略傳] Shen shi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (1 texts)]

( Back )