Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yao shi (Huang Zunsu qi)]

姚氏(黃尊素妻)﹐明末清初人﹐女﹐上虞人(今浙江上虞)。國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yao shi (Huang Zunsu qi)

[show details]

[hide texts]
Writings of 姚氏(黃尊素妻) Yao shi (Huang Zunsu qi)﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 詠扇: Yong shan 補遺.2a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )