Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

求福居詩鈔:一卷附詩餘(清汪清撰)。清光緒二十九年(1903)刻本
Qiu fu ju shi chao: 1 juan fu shi yu (by Wang Qing, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 襯頁
序 xü文﹕序 Wen: Xu 劉法曾 Liu Fazeng序1.2b
序 xü文﹕序 Wen: Xu 王景沂 Wang Jingyi序2.2b
序 xü文﹕序 Wen: Xu 于齊慶 Yu Qiqing序3.2b
序 xü文﹕序 Wen: Xu 袁銜 Yuan Xian序4.2b
題詞 Ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 王以敏 Wang Yimin題辭.1a
楊福臻(題詞) (Yang Fuzhen)Ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 楊福臻 Yang Fuzhen題辭.1b
翁之潤(題詞二首) Weng Zhirun(Ti ci er shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 翁之潤 Weng Zhirun題辭.1b
翁之廉(題詞二首) Weng Zhilian(Ti ci er shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 翁之廉 Weng Zhilian題辭.2a
項承明(題詞) Xiang Chengming(Ti ci)文﹕題辭 Wen: Ti ci 項承明 Xiang Chengming題辭.2a
戈銘猷(題詞三首) Ge Mingyou(Ti ci san shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 戈銘猷 Ge Mingyou題辭.2b
鷓鴣天 Zhe gu tian文﹕題辭 Wen: Ti ci 題辭.3a
千秋歲 Qian qiu sui文﹕題辭 Wen: Ti ci 題辭.3a
菩薩蠻 Pu sa man文﹕題辭 Wen: Ti ci 陳國璋 Chen Guozhang題辭.3b
綺羅香 Qi luo xiang文﹕題辭 Wen: Ti ci 蔡慶昌 Cai Qingchang題辭.3b
汪濟(題詞四首) Wang Ji(Ti ci si shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 汪濟 Wang Ji題辭.4b
吳岷(題詞二首) Wu Min(Ti ci er shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 女史題辭.1a
張菶(題詞四首) Zhang Beng(Ti ci si shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 女史題辭.1b
許月芝(題詞四首) Xü Yuezhi(Ti ci si shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 許月芝 Xu Yuezhi女史題辭.1b
顧思姜(題詞二首) Gu Sijiang(Ti ci er shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 女史題辭.2a
吳璧(題詞二首) Wu Bi(Nü shi ti ci er shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 女史題辭.2a
蔡濟芳(題詞) Cai Jifang(Ti ci)文﹕題辭 Wen: Ti ci 女史題辭.2b
溫湘珠(題詞二首) Wen Xiangzhu(Ti ci er shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 女史題辭.3a
冒文衡(題詞四首) Mao Wenheng(Ti ci si shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 冒文蘅 Mao Wenheng女史題辭.3b
許德蘊(題詞) Xü Deyub(Ti ci)文﹕題辭 Wen: Ti ci 許德蘊 Xu Deyun女史題辭.3b
春日即景(二首) Chun ri ji jing(Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.1a
春游 Chun you詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.1a
寒食即景 Hanshi ji jing詩 五言絕句 shi 五言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.1b
寒食夜雨 Han shi ye yü詩 五言絕句 shi 五言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.1b
讀詩禮 Du Shi Li詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.1b
蓮舟晚景 Lian zhou wan jing詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.2a
偶成 Ou cheng詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.2a
對奕 Dui yi詩 五言律詩 shi 五言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.2a
彈琴 Tan qin詩 五言律詩 shi 五言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.2b
納涼 Na liang詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.2b
寄外 丁亥(三首) Ji wai ding hai(San shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.3a
懷古四首 Huai gu si shou詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.3b
送雲珠五姊(二首) Song Yunzhu wu zi(Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.4a
秋夜和海秋弟 戊子 Qiu ye he Haiqiu di wu zi詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.4a
美人愁 Mei ren chou詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.4a
寄懷雲珠五姊 Ji huai Yunzhu wu zi詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.4b
春晴 Chun qing詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.4b
送外入都 已丑 Song wai ru du yi chou 詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.5a
寄外(四首) Ji wai(Si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.5a
紅蓮花 Hong lian hua詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.5b
夏閨 Xia gui詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.5b
蘆花 Lu hua詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.6a
秋日即景(二首) Qiu ri ji jing(Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.6a
秋夜(二首) Qiu ye(Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.6b
寄外 庚寅 Ji wai geng yin詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.6b
95 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search