Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版
Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (148 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
賜少林寺僧璽書 Ci shao lin si seng xi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 武則天 Wu ZetianPage 86
勞姚璹璽書 Lao Yao Shu xi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 武則天 Wu ZetianPage 86
2 items (Page 1 of 1)New Search