Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

歷代婦女書信:一卷(民國程餘齋編注)。上海長風書店出版, 中華華民國三十六年九月初版
Li dai fu nü shu xin: 1 juan (Compiled by Cheng Yuzhai, Republican period)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (67 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
賜少林寺僧書 Ci Shao lin si seng shu文﹕書信 Wen: Shu xin 武則天 Wu ZetianPage 66
請從封禪表 Qing cong feng shan biao文﹕表 Wen: Biao 武則天 Wu ZetianPage 67
勞益州大都督府長史姚璹璽書 Lao Yizhou da du du fu zhang shi Yao Shuxi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 武則天 Wu ZetianPage 68
請為母服三年喪表 Qing wei mu fu san nian sang biao文﹕表 Wen: Biao 武則天 Wu ZetianPage 69
4 items (Page 1 of 1)New Search