Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Poem [Weng da ren de xi di yu Gu Shan wei Juxiang Xiaoqing liang nü shi xiu mu bing jian Lan yin guan qi shang wei Xi yang hua ying lou lou zuo wei Lü yin xi ge yi si Xiaoqing you wei Qiu fang ge yi si Juxiang xian shi wei Ming nü shi Yang Yunyou xiu mu yu Zhi guo si yin yi fu si bian zheng hai nei ti yong pou wei Lan yin ji duan yi fu si lü]

七言律詩
Author: 汪端 Wang Duan
Appears in: Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
Notes: 20.7b-8b
Page images:

(PRINT FRIENDLY VERSION)
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。

Page : 20.8b
click
for
larger
image
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。

Page : 20.8a
click
for
larger
image
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。

Page : 20.7b
click
for
larger
image
Back

( New Search )