969   Olitzky, Baruch,1907-1941.
Mayn blut iz oysgemisht : lider ungezangen / Borekh Olitski ; redaktirt fun Leyb Olitski.
Nyu-York : Ikuf, 1951
160 p. : port.
Critical essays by Z. Vaynper and Nahmen Mayzil: p. 150-[160].
 
PJ5129 O523M3 1951
Back To Results