88   Bialostotzky, BJ.,1892-1962.
Lid tsu lid : gezamlte un naye lider / . Y. Byalostotski.
Nyu-York : B. J. Bialostotzky ; hoypt-farkoyf, Cyco-Bicher-Farlag, 1958
434, xxv p., [1] leaf of plates : ill., port.
Portrait by Haneh Byalostotski Aronof. Illustration on t.p. by S. Zagat. "B.Y. Byalostotski bibliografye, tsuzamengeshtelt fun Yefim Yeshurin": p. [i]-xxv. Reviews by A. Glants-Leyeles and H. Sh. Kazdan inserted.
 
PJ5129 B49L48 1958
Back To Results