919   Moshcovich, Abraham,1894-
In Argentin`e : lider / Avrohm Moshkovitsh.
Buenos Ayres : Farlag "Argentine":  Aroysgeber Yanakov Shtotland, 1925
80 p.
 
PJ5129 M79 I5 1925
Back To Results