909   Yudika,1898-
Naye yugnt / Yudika.
Kovne : Farlag "Likht", 1923
40 p. : ill.
Bound with: Heshvndik`e nekht [c. 2] / Kadi Molodovski ([Vilne], 1927).
 
PJ5129 M7H42 1927
Back To Results