907   Molodowsky, Kadia,1894-1975.
Heshvndik`e nekht : lider / Kadi Molodovski.
[Vilna] :  Vilner farlag fun B. Kletskin, 1927
96 p.
Bound with:Lider: ershte zamlung / Soreh Reyzen (Vilne, 1924)-- Naye yugnt / Yudika (Kovne, 1923) -- Durkh zun un volkn / Bas-Sheva Mastboym (Varshe, 1923) -- Mayne gezangen / RozaYakubovitsh (Varsha, 1924). Jacket designed by Joe Fishstein.
 
PJ5129 M7H42 1927 c. 2
Back To Results