855   Margolis, Yedide,1884-
Nay-tehilim : gezangen / Yedidyeh Margolis.
Moskve :  [Y. Margolis], 1922
15 p.
Bound with: the author's Vayte shayn: fragmentn un ferzn (Moskve, 1922).
 
PJ5129 M314V3 1922
Back To Results