757   Glantz, Yaacov.
H. Leyvik, in stil fun der epokhe : esey / Yankev Glants.
Meksike :  Aroysgegebn fun Yidishn kultur tsenter in Meksike, 1943
viii, 98 p. : port.
Portrait by Moyshe Shvarts. "Bio-bibliografishe datn: p. v-viii.
 
PJ5129 L4Z65 1943
Back To Results