736   
Zisha Landoy : zamlbukh / aroysgegebn fun haveyrim ; tsuzamengeshtelt fun Dovid Kazanski.
Nyu-York :  Farlag Inzel, 1938
300, [4] leaves of plates : ill., ports.
Jacket designed by Joe Fishstein.
 
PJ5129 L26Z97 1938
Back To Results