733   Landau, Zisha,1889-1937.
Lider / Zisha Landoy.
Nyu-York : Farlag Indzl, 1937
270, viii p., [2] leaves of plates : ports.
Jacket designed by Joe Fishstein. Clipping of poem, "Tsu Zishe Landoy: tsu zayn zeksten yortsayt", by R. Ayzland, inserted.
 
PJ5129 L26A17 1937
Back To Results