725   Kvitko, Leib,1890-1952.
Geklibene verk / Leyb Kvitko ; [tsunoyfgeshtelt, Beti Kvitko].
Moskve :  "Sovetski Pisatel", 1967
479 p.
Portrait on p. [2] of jacket.
 
PJ5129 K83A17 1967
Back To Results