713   Kurtz, Aaron,1891-1964.
Di goldene shtot : lider un poemes / Arn Kurts.
Nyu York :  Biro Bidzshan brentsh 37, Internatsyonaler arbeter ordn : hoyptfarkoyf "Morgn-frayhayt" bukhhandlung, 1935
160 p. : ill.
Illustrated by Yosl Kotler.
 
PJ5129 K78G6x
Back To Results