579   Kaganowski, Ephraim,1893-
Poylishe yorn / Efrayim Kaganovski ; [hil`e un tseykhenungen, Efrayim Kaganovski ; redaktor, D. Sfard].
Varshe :  Yidish bukh, 1956
456 p., [7] leaves of plates : ill., port.
 
PJ5129 K22P6 1956
Back To Results