395   Greenberg, Eliezer,1896-
Yankev Glatshteyns freyd fun Yidishn vort / Eliezer Grinberg.
Nyu-York : Tsiko, 1964
44 p. : port.
Jacket designed by Joe Fishstein.
 
PJ5129 G535Z7 1964
Back To Results