367   Glantz, Yaacov.
A kezayis erd : epishe poeme / Yankev Glants.
Meksike :  Farlag "Tsvi Kesel", 1950
141 p.
"Shar-blat getseykhnt fun Yitshok Likhtnshteyn." "Bay der Kultur komisye fun Yidishn tsentral komitet". Author's inscription over-written.
 
PJ5129 G523K4 1950
Back To Results