308   Feinberg, Leon,1897-1969.
Groys-shtot / L. Faynberg.
Nyu-York :  Frayhayt, 1928
95 p.
 
PJ5129 F44G7 1928
Back To Results