299   Fefer, Itzik,1900-1952.
A shteyn tsu a shteyn / Y. Fefer.
[Kiev] : Ukra'inisher melukhe-farlag, 1925
94 p.
Bound with: Vegn zikh un azoyne vi ikh / Y. Fefer (Kiev, 1924).
 
PJ5129 F4V4 1924
Back To Results