273   Epelboym, B.,1887-1945.
Sheydveg / B. Epelboym.
Filadelfye :  "B. Epelboym-bukh-komitet", 1935
308 p.
Jacket designed by Joe Fishstein.
 
PJ5129 E7S53 1935
Back To Results